Общи условия

Молим, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да ползвате сайта. Продължавайки да използвате сайта, Вие приемате и се съгласявате с Общите условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте сайта.

Условия за ползване на уебсайта theopticsexpert.com

С регистрацията си в сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

Информационните услуги на сайта се предоставят в момента на публикуването им.

theopticsexpert.com не носи отговорност за достоверността на публикуваната информация. Theopticsexpert.com не носи и не може да носи отговорност за спазване на сроковете за предоставяне на информация относно изпълнени поръчки на Потребителя, статус на желания, въпроси и коментари на този или други Потребители относно продукти, наличност на стоките, както и за щети и /или пропуснати предимства и други загуби от всякакъв вид и размер, възникнали след, в резултат на или поради използването/невъзможността за използване на сайта (поради технически причини, поради профилактика, решения на администратор и др.).

Theopticsexpert.com не носи отговорност за използването на сайта или някои от материалите на сайта, потребителят може да претърпи щети, които ще изискват ремонт или корекция на оборудване или загуба на информация, като потребителят поема загубите, свързани с отстраняването на тези щети.

Системата за онлайн пазаруване през сайта показва наличността на стоките към момента на подаване на поръчката и, като се има предвид динамиката на оборота, е възможно отделни продукти и свързаните с тях аксесоари, публикувани на сайта и представени като наличност към момента от направената поръчка са изчерпани към момента на изпълнение и не могат да бъдат поръчани и доставени през онлайн магазина. При всички случаи theopticsexpert.com уведомява потребителите, които са направили поръчка в сайта, за възможността/невъзможността за доставка на стоки, поръчани през Интернет.

За да използва услугите на сайта, Потребителят трябва да има достъп до световната мрежа интернет директно или чрез други устройства, които имат достъп до съдържанието, публикувано в мрежата, и да предостави необходимото оборудване за такъв достъп, включително компютър, модем или др. устройства за достъп до интернет. Theopticsexpert.com не носи отговорност за намеса или технически проблеми, които възпрепятстват използването на Интернет поради качеството на компютърното оборудване, използвано от Потребителя.

При регистрация в сайта Потребителят предоставя точна, пълна и актуална информация, необходима за извършване на покупки, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. След успешна регистрация, Потребителят дава категоричното си съгласие чрез регистрационната форма на сайта трети лица, включително, но не само куриери и други, да могат да се свързват с него за уточняване на някои подробности относно поръчката и последващата доставка на стоките.

Продавачът не носи отговорност за неправилна и/или погрешна доставка на стоки в случай, че Потребителят е предоставил невярна или непълна информация, както и има право да откаже по-нататъшен достъп на това лице до част или всички услуги, предлагани на сайта.

С регистрация в сайта и поставяне на отметка в полето „Нуждаем се от Вашето съгласие, за да обработваме Вашите лични данни съгласно новите Правила!“, Потребителят потвърждава и декларира следното:

Потребителят дава своето постоянно, недвусмислено и безусловно съгласие, до и включително евентуално изрично писмено оттегляне, личните му данни да могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от theopticsexpert.com и от трети лица, упълномощени от компанията на договорна или друга основа, включително, но не само: куриерски фирми, банки, други търговци и др. за целите на маркетинг и реклама и анализи от theopticsexpert.com или други лица, участие в игри, промоции и лотарии, организирани от theopticsexpert.com, както и за всякакви други цели, незабранени със закон.

За получаване на информация чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на theopticsexpert.com и/или бъдещи събития, маркетингови и промоционални съобщения и/или за проучване на пазара и събиране на данни, както и в случай, че Потребителят не желае да получава такава информация , той/тя трябва категорично да откаже получаването му чрез изпращане на заявка и посочената на сайта форма за кандидатстване.