Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Като администратор на лични данни theopticsexpert.com събира лични данни от физическите лица, за които се отнасят тези данни.

Theopticsexpert.com е администратор на лични данни със седалище в Република България и обработва личните данни законосъобразно и добросъвестно за целите на осъществяване на стопанската си дейност – търговия на дребно и едро, като не ги подлага на допълнителна обработка по начин, който е несъвместим с тези цели.

Theopticsexpert.com обработва лични данни за конкретни цели, при условие че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изричното си съгласие за това, а ако лицето, за което се отнасят данните, не е дало изричното си съгласие за това, theopticsexpert.com няма право да обработва данните му. Личните данни, предоставени от Потребителя, не се прехвърлят на трети страни за рекламни цели.
Физическо лице има право на достъп до личните си данни чрез изпращане на писмено искане за получаване на информация за целите на обработката и използването, както и има право да се свърже с theopticsexpert.com по всяко време с искане за унищожаване, коригиране или блокиране на личните му данни, чиято обработка не отговаря на изискванията.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

За да подобри производителността, електронната платформа на уебсайта theopticsexpert.com използва файлове с данни, наречени «бисквитки». Обработката и съхранението на данни от бисквитки се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните и Политиката за бисквитки на уебсайта theopticsexpert.com.