Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Theopticsexpert.com jako administrator danych osobowych zbiera dane osobowe od osób, których dotyczą.

Theopticsexpert.com jest administratorem danych osobowych mającym siedzibę na terytorium Republiki Bułgarii i przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i w dobrej wierze w celu prowadzonej działalności – handlu detalicznego i hurtowego oraz nie przetwarza ich dodatkowo w sposób, co jest niezgodne z tymi celami.

Theopticsexpert.com przetwarza dane osobowe w określonym celu pod warunkiem, że osoba fizyczna, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę, a jeśli osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła wyraźnej zgody, theopticsexpert.com nie będzie uprawniona na przetwarzania jego danych. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w celach reklamowych i promocyjnych.

Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na pisemny wniosek w celu uzyskania informacji w celu przetwarzania i wykorzystania, a także ma prawo w dowolnym momencie zażądać od theopticsexpert.com usunięcia, poprawienia lub zablokowania swoich danych osobowych, których przetwarzanie nie spełnia wymagań.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

W celu zwiększenia swojej wydajności platforma elektroniczna Serwisu theopticsexpert.com wykorzystuje pliki danych zwane plikami cookies. Przetwarzanie i przechowywanie danych z plików cookies odbywa się zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz Polityki Cookies serwisu theopticsexpert.com.